TYRESÖ FF

Marta & Caroline Seger contracts expire at Tyresö FF

Tyresö FF release a statement 

English:

Hi all! It’s been a little more than a month ago the decision on reconstruction was made and we want to make a reconciliation. We have worked hard to reverse the situation. It is not yet solved to all parts but we invest fully on playing the Champions League all the way to the final.

It is clear then that the American players Christen Press, Meghan Klingenberg and Whitney Engen plays as long as we remain in the Women’s Champions League. four players whose contracts expire in June, including Martha and Caroline Seger, we see no possibilities to extend at current levels for economic reasons because we need to tighten costs to cope with the reconstruction. We take this responsibility in order to cope with the economic situation. We offer the opportunity for these players to end their contract already in late May/June to allow to play in the United States, Veronica Boquete has signed on for Portland Thorns and begins where the 1st July. We wish her good luck with her adventure in the United States and we are confident that she will make great success there as well.

Continued work with the reconstruction will tell how the fall will look like. It is too early to draw any conclusions, but we are working on finding a solution that allows us to be impactful in the autumn. Don’t forget that we also play Champions League this fall.

 

Swedish:

Hej alla! Det har gått lite mer än en månad sen beslutet om rekonstruktion fattades och vi vill göra en avstämning. Vi har arbetat hårt för att vända situationen. Det är ännu inte löst till alla delar men vi satsar fullt ut på att spela Champions League ända till final.

Det som är klart sen tidigare är att de amerikanska spelarna Christen, Meghan och Whitney spelar så länge vi är kvar i CL. Fyra spelare vars kontrakt går ut i juni, däribland Marta och Caroline Seger ser vi inga möjligheter att förlänga på nuvarande nivåer av ekonomiska skäl eftersom vi måste strama åt kostnaderna för att klara rekonstruktionen. Vi tar därmed ansvar för att klara det ekonomiska läget. Vi erbjuder möjlighet för dessa spelare att avsluta sina kontrakt redan i månadsskiftet maj/juni för att möjliggöra spel i t ex USA. Känt är att Vero har skrivit på för Portland Thorns och börjar där 1:a juli. Vi önskar henne lycka till med sitt äventyr i USA och vi är säkra på att hon kommer att göra succé även där.

Det fortsatta arbetet med rekonstruktionen får utvisa hur hösten kommer att se ut. Det är för tidigt att nu dra några slutsatser, men vi jobbar på att hitta en lösning som gör att vi blir slagkraftiga även i höst. Glöm inte att vi även skall spela Champions League i höst.

Vänligen

Hans Lindberg och styrelsen för Tyresö Fotboll

1 Comment
  1. WSU 8 years ago

    I just wanted to share with you a comment from Kjellåke Glimberg (Tyreso fan/videographer): “We would rather skip CL at the autumn and instead concentrate on the Swedish League!”

Leave a reply

©2022 WOMEN'S SOCCER UNITED. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?